• FN小法式榜样
  • 登录
  • 注册
 项目列表     
# 称号 价格 24h涨跌 24h价格趋势 流畅数量 交易额 市值
1   比特币 ¥ 24622 -0.02% 1,754万 ¥ 443亿 ¥ 4,320亿
2   以太坊 ¥ 866.01 3.64% 1亿 ¥ 241亿 ¥ 908亿
3   瑞波币 ¥ 2.04 -0.48% 412亿 ¥ 27亿 ¥ 841亿
4   莱特币 ¥ 294 -0.75% 6,051万 ¥ 69亿 ¥ 178亿
5   柚子 ¥ 19.13 -0.55% 9亿 ¥ 55亿 ¥ 173亿
6   比特币现金 ¥ 828.29 -0.26% 1,763万 ¥ 14亿 ¥ 146亿
7   泰达币 ¥ 6.78 -0.07% 20亿 ¥ 340亿 ¥ 137亿
8   波场 ¥ 0.1603 -1.57% 667亿 ¥ 8亿 ¥ 107亿
9   恒星币 ¥ 0.5281 -0.21% 192亿 ¥ 9亿 ¥ 101亿
10   币安币 ¥ 60.59 -2.47% 1亿 ¥ 4亿 ¥ 86亿
11   BCHSV ¥ 420.63 -0.48% 1,763万 ¥ 5亿 ¥ 74亿
12   艾达币 ¥ 0.2767 -0.51% 259亿 ¥ 8,344万 ¥ 72亿
13   门罗币 ¥ 320.19 -1.17% 1,680万 ¥ 3亿 ¥ 54亿
14   MIOTA ¥ 1.8664 0.79% 28亿 ¥ 5,700万 ¥ 52亿
15   达世币 ¥ 535.46 -1.07% 864万 ¥ 14亿 ¥ 46亿
16   小蚁 ¥ 56.44 3.11% 6,500万 ¥ 17亿 ¥ 37亿
17   MKR ¥ 3518.2 2.02% 100万 ¥ 838万 ¥ 35亿
18   以太经典 ¥ 27.74 -0.43% 1亿 ¥ 14亿 ¥ 30亿
19   新经币 ¥ 0.2801 -0.89% 90亿 ¥ 9,055万 ¥ 25亿
20   大零币 ¥ 343.78 -1.72% 592万 ¥ 12亿 ¥ 20亿
21   XTZ ¥ 2.93 0.41% 6亿 ¥ 1,253万 ¥ 18亿
22   波币 ¥ 17.58 -1.17% 10,000万 ¥ 6,765万 ¥ 18亿
23   狗狗币 ¥ 0.0133 2.39% 1,183亿 ¥ 1亿 ¥ 16亿
24   唯链 ¥ 0.0274 -1.91% 555亿 ¥ 3,647万 ¥ 15亿
25   TUSD ¥ 6.87 0.23% 2亿 ¥ 4亿 ¥ 14亿
26   本体 ¥ 4.34 -0.8% 3亿 ¥ 3亿 ¥ 14亿
27   比基币 ¥ 69.3 -0.71% 1,741万 ¥ 5,317万 ¥ 12亿
28   量子链 ¥ 13.15 -0.64% 8,926万 ¥ 10亿 ¥ 12亿
29   嫩模币 ¥ 8.23 2.01% 1亿 ¥ 3亿 ¥ 12亿
30   BAT ¥ 0.9154 5.71% 12亿 ¥ 6,049万 ¥ 11亿
31   HOT ¥ 0.0084 -5.83% 1,332亿 ¥ 6,371万 ¥ 11亿
32   DCR ¥ 113.43 -0.15% 933万 ¥ 1,096万 ¥ 11亿
33   LINK ¥ 2.96 -0.65% 4亿 ¥ 2,170万 ¥ 10亿
34   REP ¥ 91.24 -0.55% 1,100万 ¥ 2,184万 ¥ 10亿
35   ZIL ¥ 0.1166 -1.31% 83亿 ¥ 5,232万 ¥ 10亿
36   0x协定 ¥ 1.621 2.8% 6亿 ¥ 8,994万 ¥ 9亿
37   应用链 ¥ 8.02 1.47% 1亿 ¥ 2,480万 ¥ 9亿
38   百特币 ¥ 0.0042 -0.03% 1,841亿 ¥ 60万 ¥ 8亿
39   纳诺 ¥ 5.76 1.44% 1亿 ¥ 644万 ¥ 8亿
40   比特股 ¥ 0.2826 0.49% 27亿 ¥ 2,313万 ¥ 8亿
41   NPXS ¥ 0.0044 -3.71% 1,701亿 ¥ 2,605万 ¥ 8亿
42   比特钻石 ¥ 4.89 -0.1% 2亿 ¥ 503万 ¥ 8亿
43   ICX ¥ 1.5439 2.16% 5亿 ¥ 4,541万 ¥ 7亿
44   极特币 ¥ 0.0613 2.05% 114亿 ¥ 719万 ¥ 7亿
45   斯蒂姆币 ¥ 2.15 -0.89% 3亿 ¥ 1,664万 ¥ 7亿
46   科莫多币 ¥ 5.87 15.71% 1亿 ¥ 8,367万 ¥ 7亿
47   AE ¥ 2.75 -2.7% 2亿 ¥ 3亿 ¥ 6亿
48   云储币 ¥ 0.0155 0.09% 395亿 ¥ 1,757万 ¥ 6亿
49   XVG ¥ 0.0404 -0.07% 152亿 ¥ 475万 ¥ 6亿
50   STRAT ¥ 5.84 2.88% 9,922万 ¥ 1,318万 ¥ 6亿
涨幅榜   跌幅榜 更多 >>
1小时
24小时
一周
# 称号 价格 % 1小时
1  CXT ¥ 0.0012
67.04%
2  SUPER ¥ 0.0103
45.15%
3  ZEIT ¥ 0.0002
41.44%
4  SXDT ¥ 1.5653
38.6%
5  UNIFY ¥ 0.0369
30.74%
6  TZC ¥ 0.0278
24.45%
7  AMM ¥ 0.0504
16.13%
8  IETH ¥ 0.2701
14.91%
热点概念 更多 >>
智能合约
付出概念
市场猜想
AI人工智能
游戏概念
资产交易
称号 价格 涨跌幅
  ETH ¥ 866.01
3.64%
  NEO ¥ 56.44
3.11%
  LSK ¥ 8.02
1.47%
  BTC ¥ 24622
-0.02%
  ETC ¥ 27.74
-0.43%
  ADA ¥ 0.2767
-0.51%
  EOS ¥ 19.13
-0.55%
  QTUM ¥ 13.15
-0.64%
  TRX ¥ 0.1603
-1.57%
  AE ¥ 2.75
-2.7%
比来上市
称号 价格 涨跌幅
  CWV ¥ 0.0175
-2.6%
  BCHSV ¥ 420.63
-0.48%
  ECT ¥ 0.0002
-6.71%
  BCV ¥ 0.1143
-2.71%
  DACC ¥ 0.0012
0.52%
  FT ¥ 0.1355
0.98%
  DOR ¥ 0.0009
5.02%
  TTU ¥ 0.0425
7.1%
  EGT ¥ 0.0022
-8.86%
  ZCN ¥ 0.4696
-7.06%
hLgww.com bfcmbj.com csyxj.com syzkbz.com qxdsgs.com mjjrxh.com cszty.com sjm6.com cqhdsk.com nnjmsc.com lweiew.com e-pidai.com cqlcbxg.com zhyscm.com kmxxfc.com wiseivr.com 0826sy.com 1233gov.com gcibuy.com tc3250.com bsxcnjy.com wdlhrq.com ycjili.com sqsmgw.com fdjsfp.com bjc666.com axinbao.com btzy5.com ff0917.com 7jga.com shi8888.com szbz160.com wayxsc.com urc2.com 55tcq.com 5517you.com woaitx8.com gz-bsyl.com 590ym.com mazitan.com zdjxfs.com qzwhzs.com trqsg.com fsrsjx.com nncxbz.com tywjcc.com sjxlfs.com mcuxwtc.com bhrsj.com gl0577.com